Szlak Architektury Drewnianej

Andrzejówka - cerkiew grec. p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy, ob. k. p.w. Najœwiêtszej Marii Panny Wniebowziętej, XIX w.

Ikonostas z XIX w.


 

Banica - cerkiew grec. p.w. śś. Kosmy i Damiana, ob. k., koniec XVIII w.

Ikonostas z 1787 r. (z kilkoma starszymi ikonami).


 

Bartne - cerkiew grec. p.w. śś. Kosmy i Damiana, 1841 r.


 

Berest - cerkiew grec. śś. Kosmy i Damiana, ob. k. p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 1842 r.

Ikonostas z XIX w., zestawiony z ikon XVII i XVIII w.


Biała Niżna Podchełmie


 

Białka Tatrzańska - p.w. śś. Szymona i Judy Tadeusza, ok. 1700 r.


Bielanka - cerkiew grec. p.w. św. Opieki Bogurodzicy, 1773 r.

Ikonostas z 1783 r.


Biesiadki - p.w. św. Mateusza, 1661 r.


Binarowa - p.w. św. Michała Archanioła, 1500 r.


Binczarowa - cerkiew grec. p.w. św. Dymitra, ob. k. p.w. św. Stanisława, 1760 r.


Bodaki - cerkiew grec. p.w. św. Dymitra, ob. k., 1902 r.

Ikonostas z 1902 r.


Bodaki - cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra, 1932 r.


Bogusza - cerkiew grec. pw. św. Dymitra, ob. k. p.w. św. Antoniego Padewskiego, 1858 r.


Brunary - cerkiew grec. p.w. śś. Michała Archanioła, ob. k. p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, XVIII w.

Ikonostas z XVIII w.


Brzozowa, p.w. św. Mikołaja, XVI w.


Bukowiec - cerkiew grec. pw. św. Paraskewy, ob. k. p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, 1805 r.
Przeniesiona z Kamiannej.


Bukowina Tatrzańska - p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1887 r.


Chomranice - p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny, 1691-92 r.


Chronów - p.w. Ducha Świętego, 1685 r.


Czarna - cerkiew grec. p.w. św. Dymitra, ob. k., 1764 r.

Ikonostas z XVIII w.


Czarny Potok - p.w. św. Marcina, 1755 r.


Czyrna - cerkiew grec. p.w. św. Paraskewy Męczennicy, ob. k. p.w. Niepokalanego Serca NMP, 1893-94 r.

Ikonostas z pocz. XX w.


Dębno Podhalańskie - p.w. św. Michała Archanioła, II poł. XV w.


Dubne - cerkiew grec. p.w. św. Michała Archanioła, ob. k., 1853 lub 1863 r.

Ikonostas z przełomu XVIII i XIX w. (z późniejszymi ikonami)