LASY BESKIDU SĄDECKIEGO

Widok z Małego Rogacza w stronę Małych Pienin i Magury Spiskiej

Potok w Młodowie

a

Widok z Radziejowej na oba pasma Beskidu Sądeckiego przecięte Doliną Popradu

Obidza nad Piwniczną

Mglisty poranek na Radziejowej

Zimowy las na Jaworzynie Krynickiej

Widok z Obidzy nad Piwniczną na Tatry Bielskie i pasmo Orlej Perci

Na pierwszym planie Beskid Sądecki, na drugim Małe Pieniny

Lasy Beskidu Sądeckiego z Trzema Koronami wystajacymi znad mgły

Wiok z Przełęczy Żłobki na Beskid Sądecki, Małe Pieniny, Magurę Spiską, Tatry Bielskie i Wysokie

Lasy bukowe są dominantą Doliny Popradu

Okolice Kordowca

Na obrzeżach kompleksów leśnych można napotkać lasy brzozowe

a

Nadpopradzkie lasy najpiękniej prezentują się jesienią

Głęboki Jar w Życzanowie

Mglisty, zimowy poranek w Dolinie Popradu

Jesień nad Muszyną

Lasy Beskidu Sądeckiego obfitują w różne gatunki grzybów

Las Lipowy Obrożyska jest unikatowym reliktem pierwotnych karpackich lasów lipowo-modrzewiowych

Majowy śnieg na Radziejowej

Widok z Radziejowej na zachód

Widok z Radziejowej w stronę Małych Pienin i Tatr

Widok z Radziejowej na Dolinę Roztoki Kotlinę Sądecką

Widok z Obidzy na Dolinę Czercza, Dolinę Popradu i Pasmo Jaworzyny Krynickiej

Lasy w między Życzanowem a Wolą Krogulecką

Widok spod zamku w Rytrze w stronę Makowicy

a

Las bukowy w okolicach Jaworzyny Kokuszczańskiej

Las nad Złotnym

Las w Dolinie Potaszni

Widok z nad Małego Rogacza, w oddali Gorce

Mroźna zima na Obidzy nad Piwniczną

Jesienią na łąkach możemy spotkać Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)