Szlak Architektury Drewnianej

Nidek - p.w. śś. Szymona i Judy Tadeusza, I poł. XVI w.


Nowica - cerkiew grec. p.w. św. Paraskewy, 1840-43 r.


Nowy Sącz - Helena - p.w. św. Heleny, 1686 r.


Nowy Sącz - Dąbrówka - p.w. św. Rocha, 1596-1608 r.


Nowy Targ - p.w. św. Anny, pocz. XVI w.


Ochotnica Dolna - p.w. Znalezienia Krzyża Świętego, 1813-1816 r.


Orawka - p.w. Jana Chrzciciela, 1651-56 r.


Osiek - p.w. św. Andrzeja, 1538-49 r.


Owczary - cerkiew grec. p.w. Opieki Bogurodzicy, ob. współużytkowana, 1653 r.

Ikonostas z XVIII w.


Paczółtowice - p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 1510-1515 r.


Piorunka - cerkiew grec. p.w. śś. Kosmy i Damiana, ob. k. p.w. Matki Bożej Rożańcowej, 1798 r.


Pisarzowa - p.w. św. Jana Ewangelisty, 1713 r.


Podole - p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, pocz. XVI w.


Pogwizdów - p.w. śś. Szymona i Judy Tadeusza, koniec XV w.


Polanka Wielka - p.w. św. Mikołaja, I poł. XVI w.


Polany - cerkiew grec. p.w. św. Michała Archanioła, ob. k., 1820 r.

a


Polna - p.w. św. Andrzeja, poł. XVI w.


Poręba Wielka - p.w. św. Bartłomieja, I poł. XVI w.


Powroźnik - cerkiew grec. p.w. św. Jakuba Młodszego Apostoła , ob. k., 1600 r.

Ikonostas z 1743-44 r. (rozmontowany, częściowo przesunięty do prezbiterium)


Przydonica - p.w. Matki Bożej Różańcowej, 1527 r.


Ptaszkowa - p.w. Wszystkich Świętych, 1555 r.