Szlak Architektury Drewnianej

Leluchów - cerkiew grec. p.w. ¶w. Dymitra, ob. k., 1861 r.

Ikonostas z 1873 r.


Leszczyny - cerkiew grec. p.w. ¶w. Łukasza Ewangelisty, ob. cerkiew prawosławna, 1835 r.


Lipnica Murowana - p.w. ¶w. Leonarda, koniec XV w. (zdjęcie w podczerwieni)

We wnętrzu cenne: trzy tryptyki, przeno¶ny pozytyw szkatulny, feretron procesyjny i tzw. słup ¶wiatowida.


Łopuszna - p.w. ¶w. Trójcy i ¶w. Antoniego Opata, koniec XV w.


Łososina Górna - p.w. Wszystkich ¦więtych, 1491 r.

a


Łosie (k. Ropy) - cerkiew grec. p.w. Narodzenia Bogurodzicy, 1810 r.

Ikonostas z przełomu XVIII i XIX w.


Łosie - cerkiew grec. p.w. ¶w. Michała Archanioła, ob. k. p.w. Nawiedzenia NMP, 1826 r.

Ikonostas z II poł. XIX w.


Łukowica - p.w. ¶w. Andrzeja, 1693 - 97 r.


Maciejowa - cerkiew grec. p.w. Opieki Bogurodzicy, ob. k. p.w. NPM Wniebowziętej, 1830 r.


Męcina - p.w. ¶w. Antoniego Pustelnika, XVI w.


Męcina Wielka - cerkiew grec. p.w. ¶¶. Kosmy i Damiana, ob. k., 1807 r.

Ikonostas z XIX w.


Milik - cerkiew grec. p.w. ¶¶. Kosmy i Damiana, ob. k., 1813 r.


Mochnaczka - cerkiew grec. p.w. ¶w. Michała Archanioła ob. k. p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, XVIII w.

Ikonostas z XIX w.


Mochnaczka - kaplica grec., ob. rzymskokat., p.w. Narodzenia Bogurodzicy, 1787 r.


Mogilno - p.w. ¶w. Marcina, 1765 r.


Moszczenica - kaplica p.w. Chrystusa w Ciemnicy, ok. 1680 r.


Moszczenica Niżna - p.w. ¶w. Mikołaja, XVI-XVII w.


Muszynka - cerkiew grec. p.w. ¶w. Jana Ewangelisty, ob. k., II poł. XVII w.

Ikonostas z XVIII w.