Szlak Architektury Drewnianej

Gładyszów - cerkiew grec. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1938 r.


Głębowice - p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, 1518 r.


Gosprzydowa - p.w. św. Urszuli z Towarzyszkami, 1694 lub 1697 r.


Graboszyce - p.w. św. Andrzeja, 1585 r.


Gromnik - p.w. św. Marcina, 1727 r.


Gruszów - p.w. Rozesłania Apostołów, I poł. XVI w.


Grywałd - pw. św. Marcina, II poł. XV w.


Hańczowa - cerkiew grec. p.w. Opieki Bogurodzicy, ob. cerkiew prawosławna, XVIII-XIX w.


Harklowa - p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, koniec XV w.


Iwkowa - p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, koniec XV w.


Jastrzębia - p.w. św. Bartłomieja, przed 1529 r.


Jastrzębik - cerkiew grec. p.w. św. Łukasza Ewangelisty, ob. k., XIX w.


Just - p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, II poł. XVII w.


Kąclowa - p.w. św. Wojciecha, 1925 r.


Kamianna - cerkiew praw. p.w. św. Paraskewy, ob. k. p.w. Nawiedzenia NMP, 1930 r.


Konieczna - cerkiew grec. p.w. św. Bazylego Wielkiego, 1903 r.

ołtarz główny w prezbiterium


Królowa Górna - cerkiew grec. p.w. Narodzenia Bogurodzicy, ob. k. p.w. Narodzenia NMP, 1814-15 r.

Ikonostas z XIX w.


Krużlowa - p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 1520 r.


Kunkowa - cerkiew grec. p.w. św. Łukasza Ewangelisty, ob. cerkiew prawosławna, 1868 r.

Ikonostas z pocz. XX w.


Kwiatoń - cerkiew grec. p.w. św. Paraskewy, ob. k., pocz. XVII w.

a

.........................................................................polichromia na stropie nawy

Ikonostas z 1904 r.

a

 

Fragmenty pierwszego ikonostasu odkryte niedawno na deskach chóru.